Aydın Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Aydın Mutlu Sonlu Masöz

Ayrıca, Lesje’nın apaçık ve gittikçe artan ruhsal çö kü ntü sü yle de uğraşmak zorunda. Lesje ona  hiç  baskı   yapmıyor,  daha  doğrusu  sö zlü   baskı   yapmıyor.  O¨ yleyken  Nate  zor  nefes alabiliyor. Tam üç haftadır, çocukların okuldan döndüklerini duyunca, koşa koşa bodrum merdiveninden yukarı çıkıyor. Onlara neşeli, umursamaz gö rü nmeye Aydın Mutlu Sonlu Masöz çabalıyor; sü t ısıtıyor, fıstık ezmeli sandviçler hazırlıyor, şakalar yapıyor, bilmeceler soruyor, yiyecek pişiriyor, yataklarının başında uzadıkça uzayan masallar konu alıyor. Dü n gece yorgun olduklarını sö yleyerek, “Lü tfen ışığı  sö ndü rü r mü sü n?”  dediler.

I˙ncinen Nate, kollarını  açarak, Kısa  süre sonra artık sizinle olmayacağım! Diye haykırmak istedi. Ne var ki, bö yle hüzünlü sahnelerden, aşırı duygusallıklardan olabildiğince kaçınmak gerek. Nate ışığı sö ndü rdü , iyi geceler dileyerek ikisini de ö ptü . Sonrasında, gö zlerinin ü zerine sıcak bir bez koymak ü zere banyoya yollandı. Aynadaki düşsel şimdiden solmuş gibiydi; ev onu unutuyordu; ö nemsenmeye değmez, unutulabilir biriydi o. Nate gözlerini silip Elizabeth’i aramak üzere aşağıya indi.

Aydın Mutlu Sonlu Masöz

Bu da planın bir bö lü mü . En azından iki gü nde bir Elizabeth’le oturup havadan sudan gevezelik etmeye ö zen gö steriyor. Bö ylelikle Elizabeth’e açılma olanağı tanıyacağını, fırsat sağlayacağım dü şü nü yor. Kim bilir gevezeliklerden biri sırasında Elizabeth ona yol ve riverir, olur ya. Mutfakta oturup ondan bundan mevzuşuyorlar. Elizabeth çay içiyor, Nate viski. Kısa sü re ö nce Elizabeth geceleri ondan kaçmaya bakardı. Ya sokağa çıkar ya da odasına kapanıp okurdu.

Kavga ederlerken de, birbirlerine sö yleyecek değerli hiçbir şeyleri kalmadığım ileri sü rerdi. Şimdiyse, besbelli kendi amaçları uğruna, ona akıl danışma fırsatını hiç kaçırmıyor. Onunla evin onarımı, yiyecek, erzak sağlanması, çocukların okuldaki durumu ü zerinde uzun uzun mevzuşuyor. Bu gerçek bile. Nate’i terletmeye yetiyor. Elizabeth birkaç kere, hanım arkadaşıyla arasının nasıl bulunduğunu da sordu ona ve Nate bir şey diyemedi.